ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. SÖZLEŞME’NİN TARAFLARI

İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”),

(i) merkezi “Tayakadın Mh. Ulubatlı Hasan Cd. İGA Ana Yer. Ap. N.257/3 Arnavutköy/İstanbul/Türkiye” adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne 150667/5 sicil numarası ile tescilli olan TAYA Yolcu Hizmetleri A.Ş. (bundan böyle “TAYA” olarak anılacaktır) ve

(ii) merkezi İstanbul “Yeni Havalimanı İnşaatı, İGA Yönetim Binası, Tayakadın Mah. Ulubatlı Hasan Cd. No:255, 34283 Arnavutköy / İstanbul” adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne 887174 sicilnumarası ile kayıtlı olan İGA Havalimanı İşletmesi Anonim Şirketi (bundan sonra “İGA” olarak anılacaktır) ile

(iii) diğer tarafta işbu Sözleşme’yi kabul eden Üye (bundan sonra “ Üye” olarak anılacaktır)

arasında aşağıda yazılı şartlar dâhilinde akdedilmiştir.

Bundan böyle Üye ile TAYA ve İGA ayrı ayrı “Taraf” birlikte ise “Taraflar” olarak anılacaktır.

2. TANIMLAR

Aydınlatma Metni:

TAYA ve İGA olarak misafirlerimiz olan gerçek kişiler ile kurumsal misafirlerimizin personeli, çalışanı veya temsilcilerine ait kişisel verilerin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 10 uyarınca ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesinin ve verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde kullanabilmelerinin sağlanması amacıyla hazırlanan, TAYA ve İGA ile paylaşılmış olan tüm kişisel verilerin hukuka uygun bir şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilmesini sağlayan metni ifade eder.

Grup Şirket(leri):

Doğrudan veya dolaylı, bir ya da birden çok aracı vasıtasıyla TAYA ve İGA’yı Kontrol eden veya TAYA veya İGA tarafından Kontrol edilen veya TAYA veya İGA ile ortak Kontrol altında bulunan diğer kişileri ifade eder.

Hesabım Sayfası:

Üye’nin üyelik paketlerine ilişkin işlemlerini yürütebileceği Mobil Uygulama ve Web Sitesi içerisindeki kişisel sayfasını ifade eder.

Hizmet(ler):

Üyeler’e Web Sitesi ve/veya Mobil Uygulamalar aracılığı ile sunulabilecek her türlü Hizmet’i ifade eder.

Kontrol:

Payların mülkiyetine sahip olarak, bir sözleşmeye veya vekâlete dayanarak, temsilen hareket ederek veya başkaca bir şekilde herhangi bir kişinin sermayesinin yüzde ellisinden (%50) fazlasına doğrudan veya dolaylı olarak sahip olma veya bu koşul aranmaksızın imtiyazlı paylar, oy anlaşmaları veya sair bir surette oy hakkının çoğunluğunu elinde bulundurma veya herhangi bir suretle yönetim kurulu üyelerinin karara esas çoğunluğunu atayabilme ya da görevden alma gücünü elde bulundurmayı, ya da o tüzel kişinin kararlarını belirlemek üzere yönetim kurulu üyelerinin, direktörlerinin veya diğer eşdeğer görevlilerinin uymakla yükümlü olacağı şekilde talimat verme gücünü veya finansal kararlarını alma yeterliliğini elde bulundurmayı ifade eder.

Mobil Uygulama:

Hizmetler’e ilişkin mobil cihaz uygulamalarını ifade eder.

Üye:

Mobil Uygulama ve Web Sitesi'nde yer alan çeşitli uygulamalardan ve Hizmetler'den yararlanabilme hakkına sahip olan kişiyi ifade eder.

Web Sitesi:

Hizmetler’e ilişkin bilgilerin sunulduğu, gerekmesi halinde Üyeler’in TAYA ve İGA ile irtibatını sağlayacak olan internet sitesini ifade eder.

3. SÖZLEŞME’NİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu, Üye’nin elektronik ortamda Web Sitesi veya Mobil Uygulama aracılığı ile işbu Sözleşme’yi onaylayarak ücretsiz olarak Mobil Uygulama veya Web Sitesi’ne üye olması, TAYA’nın sağlayacağı üyelik paketleri kapsamındaki Hizmetler hakkında bilgi almak için Mobil Uygulama ve/veya Web Sitesi’nden yararlanması ve Site’nin kullanımına ilişkin olarak Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerin saptanmasıdır.

4. ÜYE’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Üye, 18 yaşından büyük ve Türk Medeni Kanunu uyarınca reşit olduğunu kabul ve beyan eder.

4.2. Üyelik statüsünün kazanılması için, Üye olmak isteyen kullanıcının, Web Sitesi'nde ve Mobil Uygulama’da bulunan işbu Sözleşme'yi onaylayarak burada talep edilen bilgileri doldurması halinde, üyelik başvurusu İGA tarafından değerlendirilerek onaylanabilir. Onaylanma işleminin tamamlanması ve Üye'ye bildirilmesi ile üyelik statüsü başlamakta ve böylece Üye işbu Sözleşme’de Mobil Uygulama ve Web Sitesi'nin ilgili yerlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere kavuşmaktadır. İşbu Sözleşme’yi doldururken doğru, eksiksiz ve güncel bilgi sağlamayan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur.

4.3. Üye'nin Hesabım Sayfası’na erişmek ve Mobil Uygulama veya Web Sitesi üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Üye tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye’nin sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.4. Üye, Mobil Uygulama ve Web Sitesi üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, işbu Sözleşme'nin hükümlerine, Mobil Uygulama ve Web Sitesi'nde belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ettiğini beyan eder. Üye’nin Mobil Uygulama ve Web Sitesi dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin her türlü hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

4.5. Üye, Mobil Uygulama ve Web Sitesi üzerinden çevrimiçi ödeme yöntemleri ve kredi kartı veya banka kartı kullanımı gerektiren işlemlerde kredi kartı veya banka kartı malikinin rızası ile işlem yapacağını; aksi halde ödeme iadesi, hizmeti ifa etmeme veya benzeri sebeplerden kaynaklanabilecek, avukatlık masrafları da dâhil olmak üzere her türlü masraflardan ve zarardan münhasıran sorumlu olacağını ve TAYA ve İGA’nın bunlardan kaynaklanabilecek her türlü talepten âri tutacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.6. Mobil Uygulama ve Web Sitesi’nde yer alan her türlü içerik ve Hizmetler, Üye’nin kişisel kullanımı için sağlanmaktadır. Bunların yeniden satışı yahut Üye’nin kendi ticari amaçları için kullanımı yasaktır.

4.7. Üye, takdir yetkisi İGA’da olmak üzere, Mobil Uygulama ve Web Sitesi’ne erişim engellenmesine ilişkin mahkeme kararları ve TAYA veya İGA’nın kontrolünde olmayan teknik aksaklıklar dâhil olmak üzere mücbir sebepler durumunda veya benzer sebeplerle herhangi bir zamanda, İGA’nın tüm kullanıcılar için Mobil Uygulama ve/veya Web Sitesi’ne erişimi kısıtlayabileceğini kabul eder.

4.8. Üye, Mobil Uygulama ve Web Sitesi'ni aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır:

4.8.1. Mobil Uygulama ve Web Sitesi'nin herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek veya değiştirmek amacıyla kullanılması;

4.8.2. Mobil Uygulama ve Web Sitesi'nin bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması;

4.8.3. Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dâhil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Sözleşme'ye veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir Üye'nin hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması;

4.8.4. Yorum ve puanlama sistemlerinin; Mobil Uygulama ve Web Sitesi'ndeki yorumları Mobil Uygulama ve Web Sitesi dışında yayınlamak gibi Mobil Uygulama ve Web Sitesi dışı amaçlar için kullanılması veya sistemleri manipüle edecek şekilde kullanılma amaçları dışında kullanılması;

4.8.5. Mobil Uygulama veya Web Sitesi'ne, Mobil Uygulama veya Web Sitesi'nin veri tabanına, Mobil Uygulama veya Web Sitesi üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji veya virüs yayılması;

4.8.6. Mobil Uygulama veya Web Sitesi tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, TAYA ve İGA’nın önceden yazılı iznini alınmaksızın Mobil Uygulama ve Web Sitesi üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi "screen scraping" yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde Mobil Uygulama veya Web Sitesi'nde yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması.

4.9. Üye, Mobil Uygulama ve Web Sitesi’nde yaptığı işlemleri Mobil Uygulama ve Web Sitesi’ne teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Üye, Mobil Uygulama ve Web Sitesi’ne sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul ve taahhüt eder. Üye ayrıca Hesabım Sayfası’na robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul eder.

4.10. Mobil Uygulama ve Web Sitesi’nin veya Mobil Uygulama ve Web Sitesi üzerindeki içeriğin işbu Sözleşme ile belirlenen kullanım şartlarına veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılması hukuka aykırı olup; TAYA ve İGA’nın ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır.

5. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

Üye, Mobil Uygulama ve Web Sitesi’nde yer alan Aydınlatma Metni ve Mobil Uygulama ve Web Sitesi’nde yer alan diğer kişisel verilerin korunması politikalarına rıza gösterdiği takdirde, kişisel verilerinin ilgili Aydınlatma Metni ve kişisel verilerin korunması politikalarına uygun olarak kullanılacağını da kabul etmektedir. Bu kapsamda TAYA, İGA ve Grup Şirketleri, Aydınlatma Metni uyarınca belirlenen kanallardan belirlenen yöntemlerle toplanan Üye’ye ait kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile Aydınlatma Metni’ne uygun olarak işleme ve paylaşma hakkını haizdir. Aydınlatma Metni, işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasını teşkil edecektir.

6. FİKRİ MÜLKİYET HAKKI

6.1. İGA, Mobil Uygulama ve Web Sitesi’ndeki genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesindeki tüm bilgi resim, markalar, logo, ikon, kaynak kodu, veri kodu, yazılım ve sistem içerisindeki veri tabanı ve bunların geliştirilmiş versiyonları başta olmak üzere, içerik, grafikler, kullanıcı ara yüzü, komut, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil olmak üzere ancak sayılanlarla sınırlı kalmaksızın tüm bilgi ve materyallerin ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi ve/veya lisans sahibidir. İGA’nın yazılı açık onayı olmadan kopyalanamaz, tamamı ya da bir kısmı üzerinde işleme veya tersine mühendislik yapılamaz; asıl ve/veya işlenecek halinin/ tamamı veya bir kısmı doğrudan veya dolaylı olarak çoğaltılamaz; herhangi bir şekil veya yöntemle yayılamaz; doğrudan doğruya veya işaret, ses veya resim nakline yarayan araçlarla umumî mahallerde temsil suretiyle faydalanılamaz; dijital ortamlarda ve/ veya mobil araçlarla kullanılamaz, umuma iletilemez ve üçüncü kişilerin erişimine sunulamaz; veri taşımaya yarayan araçlara kaydedilemez; herhangi bir görsel-işitsel eser içerisinde kullanılamaz ve işaret-ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla veya yeniden yayınlanmak suretiyle umuma iletilemez, yeniden oluşturulamaz, sergilenemez, değiştirilemez, uyarlanamaz ya da tercüme edilemez.

6.2. Üye’nin işbu Madde 6.1.’e aykırı davrandığının İGA’nın takdirine bağlı olarak tespit edilmesi halinde, İGA, Üye’nin Mobil Uygulama ve Web Sitesi’ne erişimini derhal engelleyebilir. İGA’nın fikri ve sınai haklar bakımından her türlü maddi ve manevi zararların tüm faiz ve fer’ilerin tahsili de dâhil olmak üzere her türlü hukuki ve cezai yola müracaat etme hakkı saklıdır.

7. SORUMLULUK REDDİ

7.1. İGA ve TAYA, Üye’nin Mobil Uygulama ve Web Sitesi’nden faydalanmasını sağlayan yazılımların, içeriklerin, materyallerin doğru, eksiksiz ve güncel olduğuna dair garanti vermemektedir. TAYA ve İGA, Mobil Uygulama ve Web Sitesi’ndeki gecikmelerden, hatalardan yahut Üye’nin Mobil Uygulama ve Web Sitesi’nde yer alan bilgi ve materyallere dayanarak gerçekleştirdiği işlemlerden ya da bunlar nedeniyle uğradığı zararlardan sorumlu değildir.

7.2. Mobil Uygulama ve Web Sitesi üzerinde TAYA ve İGA’nın kendi denetiminde olmayan üçüncü taraflarca işletilen internet sitelerine ve/veya uygulamalara ait bağlantılar (=linkler) yer alabilir. Söz konusu bağlantıların Mobil Uygulama ve Web Sitesi’nde yer alması TAYA ve İGA’nın bu bağlantıları onayladığını göstermez ve TAYA ve İGA erişim sağlanan platformların içeriğinden veya politikalarından sorumlu değildir. Bu bağlantıların kullanımına ilişkin riskler Üye’nin kendi sorumluluğundadır.

8. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SONA ERMESİ

Üye’nin üyelik formunu doldurarak işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda onaylamasının ardından İGA’nın işbu Sözleşme’nin 4.2 maddesine göre üyelik başvurusunu onaylaması ile birlikte yürürlüğe girer ve süresiz olarak yürürlükte kalır. Üye, üyelik statüsünü her zaman sonlandırabilme hakkına sahiptir. Şüpheye mahal vermemek adına, İGA, Üye’nin üyeliğini, her ne ad altında olursa olsun hiçbir tazminat veya bedel ödemeksizin, tek taraflı olarak ve her zaman sonlandırma hakkına sahiptir.

9. DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme’den kaynaklanan veya işbu Sözleşme ile bağlantılı olarak ortaya çıkan her türlü uyuşmazlık çözüm sürecinde, İGA’nın resmi defter ve ticari kayıtları ile İGA’nın veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtları ve bunlarla sınırlı olmamak üzere İGA nezdinde tutulan her türlü kayıtlar, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi tahtında münhasır delil kabul edilecektir.

10. BAĞLAYICILIK

İşbu Sözleşme, Taraflar ve ilgili halefleri bakımından bağlayıcı olacaktır.

11. BÖLÜNEBİLİRLİK

İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün geçersiz veya hükümsüz olması halinde, söz konusu hüküm etkisiz hale gelecek (geçersiz veya uygulanamaz olduğu ölçüde) ve işbu Sözleşme’de yer alan diğer hükümlerin geçerliliğini etkilemeksizin işbu Sözleşme’ye dâhil edilmemiş sayılacaktır. Taraflar söz konusu geçersiz hükmün yerine geçmek üzere söz konusu geçersiz ve ifa edilemez hükme benzer ve söz konusu hükmün amaçlanan etkisine mümkün mertebe en yakın anlamda olan bir hüküm üzerinde anlaşmak için objektif olarak kendisinden beklenebilecek en üst düzeyde çabayı göstermekle yükümlüdür.

12. SÖZLEŞME’NİN BÜTÜNLÜĞÜ

İşbu Sözleşme ve işbu Sözleşme’nin bir parçası olarak veya işbu Sözleşme ile bağlantılı olarak teslim edilen ya da atıf yoluyla işbu Sözleşme’ye dâhil edilen tüm belgeler, işbu Sözleşme’nin konusuna ilişkin olarak Taraflar’ın arasındaki anlaşmanın tamamını teşkil eder ve içerir ve işbu Sözleşme’nin konusuna ilişkin daha önce Taraflar arasında yapılmış tüm anlaşmaların, düzenlemelerin ve mutabakatların yerini alır. Taraflar bu konuyu düzenleyen sözlü veya yazılı başka bir sözleşme olmadığını kabul ve beyan eder.

13. TARAFLAR ARASINDAKİ İLİŞKİ

Sözleşme’de açıkça belirtmediği üzere işbu Sözleşme kapsamında hiçbir Taraf diğer Taraf’ın temsilcisi, ticari vekili ve/veya acentesi olmayıp bu sıfatla da hareket edemez, hiçbir Taraf diğer Taraf adına herhangi bir şekilde yükümlülük altına giremez ve yazılı izni olmadıkça hiçbir şekilde diğer Taraf adına bağlayıcı işlemler yapamaz. İşbu Sözleşme’de yer alan hususların hiçbirisi müşterek girişim, temsilcilik, acentelik, ortaklık veya Taraflar arasında müvekkil-temsilci, işçi-işveren ilişkisi olacak şekilde yorumlanmayacaktır.

14. SÖZLEŞMEDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

14.1. Üye, TAYA ve İGA’nın Mobil Uygulama ve Web Site’sinde yer alan Hizmet, ürün, Mobil Uygulama ve Web Sitesi’nde sunulan diğer bilgiler (Mobil Uygulama ve Web Sitesi’nde yer alan materyallere ait ad, açıklayıcı bilgi, görsel, fiyat vb. dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere), Mobil Uygulama ve Web Sitesi’ni kullanma koşulları dâhil her türlü içeriğe ilişkin önceden bildirimde bulunmaksızın tek taraflı olarak her türlü değişikliği yapabileceğini, Mobil Uygulama ve Web Sitesi’ni yeniden organize edebileceğini ve söz konusu değişikliklerin Mobil Uygulama ve Web Sitesi’nde yayınlandıkları andan itibaren geçerlilik kazanacağını kabul eder.

14.2. Üye, TAYA ve İGA’nın dilediği zaman üye olunan Web Sitesi’nin ve/veya Mobil Uygulamalar’ın içeriğini güncelleme ve/veya yeni hüküm ekleme yetkisine sahip olduğunu peşinen kabul eder.

15. SÖZLEŞMENİN DEVRİ

Üye, TAYA ve İGA'nın önceden yazılı onayını almaksızın işbu Sözleşme’deki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.

16. UYGULANACAK HUKUK

İşbu Sözleşme münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Sözleşme’den kaynaklanan veya işbu Sözleşme ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri'nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

17. YÜRÜRLÜK

On yedi (17) maddeden ibaret olan işbu Sözleşme’nin her bir maddesi Üye tarafından okunmuş ve anlaşılmıştır. Üye’nin onayı ile birlikte işbu Sözleşme yürürlüğe girecektir.